Khách Sạn Kaya Tuy Hòa

Giá: 906,000VNĐ

238 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam.

Khách Sạn Kaya Tuy Hòa

Price: 906,000VNĐ
Đặt phòng
Thông tin chi tiết
Rate from: $ 39
Add: 238 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam.

Khách Sạn Kaya Tuy Hòa

906,000VNĐ
Đặt phòng