Đặt tour

Tour Du Lịch Châu Đốc 2 ngày Từ Sài Gòn

  • Thời gian:

    2 ngày 1 đêm

  • Lịch trình:

    Sài Gòn - Châu Đốc - Khu du lịch cáp treo Núi Sam - Rừng Trà Trà Sư - Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Tour Du Lịch Châu Đốc 2 ngày Từ Sài Gòn
Giá (VNĐ)

1,950,000VNĐ


Thông tin của bạn