Lễ hội Yến Sào Nha Trang
Lễ hội Yến Sào Nha Trang
Khánh Hòa có rất nhiều ngành nghề truyền thống như: đúc đồng, làm nón, làm bún, bánh tráng, đánh...